УЛАР БУЮК ҒАЛАБА УЧУН ЖАНГ ҚИЛДИЛАР

Абдиев Сотиболди, 1909 йилда Сирдарё районида туғилган. 1943 йил жангда бедарак кетган.

Абдугаляров Яхшибой, 1921 йил Сирдарё райо-нида туғилган. 1942 йил 23 декабрда Сталинград области Рикин қишлоғида ҳалок бўлган ва шу ерда дафн этилган.

Абдуллаев Абайдул, 1916 йилда Сирдарё районида туғилган. 1943 йил 10 январда Ростов области Ново-Ниловск райони Погоявленск станциясида ҳалок бўлган ва шу ерда дафн этилган.

Абдуллаев Иван, 1924 йилда Сирдарё районида туғилган. Урушда бедарак кетган.

Абдуллаев Манноп, 1923 йил Сирдарё райони, Бахт шаҳрида туғилган. 1944 йил 23 мартда Винницк области Чемриси қишлоғида ҳалок бўлган ва шу ерда дафн этилган.

Бабкин Георгий Григорьевич, 1915 йил Қизил Арват шаҳрида туғилган. Урушга Сирдарё районидан кетган. Жангда ҳалок бўлган ва Калинин областида дафн этилган.

Бавиров Бўритош, 1924 йилда Сирдарё районида туғилган. 1943 йил 20 октябрда Николаев области Горностаев райони Блогадат қишлоғида ҳалок бўлган ва шу ерда дафн этилган.

Бадилбоев Мамар, Сирдарё туманида туғилган. 1943 йил 29 мартда Смоленск области Лекинок қишлоғида жангда ҳалок бўлган ва шу ерда дафн этилган.

Барильников Пётр Филлипович, 1911 йилда Сирдарё районида туғилган. 1944 йилнинг июль ойида Смогел қишлоғида ҳалок бўлган ва шу ерда дафн этилган.

Башманов Гулбой, 1918 йилда Сирдарё районида туғилган. 1942 йил 19 декабрда жангда ҳалок бўлган ва Калинин областида дафн этилган.

Безбородов Фёдор Степанович, 1901 йилда Сирдарё шаҳрида туғилган. 1942 йил 13 июлда жангда бедарак йўқолган.

Бейсенбоев Эгизбой, 1911 йилда Сирдарё районида туғилган. 1943 йил  1 октябрда Киев области Димерск райони Затон қишлоғида жангда ҳалок бўлган ва шу ерда дафн этилган.

Бердиёров Турлибек, 1919 йилда Сирдарё туманида туғилган. 1944 йил 5 февралда жангда ҳалок бўлган.

Березин Алексей Алексеевич, 1910 йилда Сирдарё шаҳрида туғилган. 1943 йил 15 февралда жангда бедарак йўқолган.

Шодиев Ортиқбой, 1909 йил Ховос туманининг Қўшқанд қишлоғида туғилган. 1942 йил жангда ҳалок бўлган.

Шодмонхўжаев Нўъмонхўжа, 1918 йил Ховос туманининг Чаканд қишлоғида туғилган. 1943 йил жангда ҳалок бўлган.

Шодмонхўжаев Собитхўжа, 1905 йил Чаканд қишлоғида туғилган. 1943 йил жангда бедарак кетган.

You may also like...

Fikr bildirish